V svetu, kjer tehnologija hitro napreduje, se izobraževalni sektor prilagaja z vpeljevanjem inovativnih pristopov za izboljšanje učnega procesa. Ena izmed najnovejših tehnologij, ki je našla svoje mesto v izobraževanju, je virtualna resničnost (VR). Z uporabo EON-XR smo ustvarili interaktivno predstavitev o strukturi in delovanju srca, kar je omogočilo poglobljeno razumevanje te kompleksne teme.

Naš projekt: Interaktivna predstavitev o srcu

Cilji projekta

Naš glavni cilj je bil ustvariti interaktivno predstavitev, ki bi učencem ter dijakom omogočila boljše razumevanje strukture in delovanja srca. Želeli smo, da bi z njo lahko:

  1. Preučili anatomsko strukturo srca.
  2. Razumeli, kako srce deluje in črpa kri po telesu.
Proces ustvarjanja
  1. Zbiranje gradiva: Prvi korak je bil zbiranje informacij in slikovnega gradiva o srcu. Uporabili smo spletne vire, raziskovalne članke in kakovostne slike anatomskih modelov srca.
  2. Ustvarjanje predstavitve 3D: Na podlagi zbranih informacij smo z uporabo 3D modela – Srca, vključili vse pomembne strukture, kot so srčne prekate, zaklopke, žile in prevodni sistem, ter jih ustrezno označili. Dodali smo še interaktivne elemente, kot so oznake z imeni struktur, animacije delovanja srca ter krajše kvize z namenom preverjanja znanja.
  3. Testiranje in prilagoditve: Preden smo predstavitev naredili dostopno učencem in dijakom, smo jo temeljito testirali. Na podlagi povratnih informacij smo izvedli potrebne prilagoditve in izboljšave.
Prednosti interaktivne predstavitve
  • Poglobljeno razumevanje: Učenci in dijaki lahko s tem raziščejo srčne strukture in funkcije v tridimenzionalnem okolju, kar pripomore k boljšemu razumevanju.
  • Interaktivno učenje: Z možnostjo interakcije z modelom se lahko aktivno sodeluje v učnem procesu, kar poveča angažiranost in motivacijo posameznika.
  • Dostopnost: Predstavitev je dostopna prek različnih naprav, kar je omogoča študentom, da se lahko učijo kjerkoli in kadarkoli.

Uporaba EON-XR je lahko za ustvarjanje interaktivne predstavitve o strukturi in delovanju srca izjemno uspešna. Učenci, dijaki in študenti lahko tako pridobijo poglobljeno razumevanje te kompleksne teme na način, ki bi bil v tradicionalnem učnem okolju težko dosegljiv. Virtualna resničnost v izobraževanju odpira nove možnosti za izboljšanje učnega procesa in zagotavlja, da bodo prihodnje generacije študentov imele dostop do najboljših možnih učnih orodij.

Leave a comment

Skip to content